Sắp xếp theo:

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 1

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 1

 • Dâu tây sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Hồng trà Hibicus 20g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

499,000₫

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 2

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 1

 • Dâu tây sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Mứt Hibicus 100g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

600,000₫

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 3

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 3

 • Vang Vin de Roselle (Mác xanh) 750ml
 • Hồng trà Hibicus 20g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

539,000₫

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 4

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 4

 • Vang Vin de Roselle (Mác xanh) 750ml
 • Trà Ô long 72g
 • Dâu sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

768,000₫
0965.124.586