Sắp xếp theo:

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ 4

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ 4

 • Rượu Avalon Reserva 750ml
 • Hồng trà hộp thiếc 72g
 • Ca cao hộp thiếc 100g
 • Trà ô long đỏ hộp thiếc 72g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Hạnh nhân cafe 100g
 • Hạnh nhân mật ong 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

1,889,000₫

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ 3

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ 3

 • Rượu Avalon Reserva 750ml
 • Trà ô long xanh 72g
 • Dâu tây sấy dẻo 100g
 • Hạnh nhân mật ong 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

1,355,000₫

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ 2

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ 2

 • Vang Roselle Hill 750ml
 • Bánh quy Hibicus 100g
 • Hồng trà Hibicus 20g
 • Dâu tây sấy dẻo 100g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

918,000₫

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ 1

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ 1

 • Vang Vin de (mác xanh) 750ml
 • Mứt Hibicus 100g
 • Hồng trà Hibicus 20g
 • Bưởi sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

878,000₫

HỘP QUÀ TẾT XUÂN XANH 3

HỘP QUÀ TẾT XUÂN XANH 3

 • Vang Pháp Bordeaux 750ml
 • Bánh quy Hibicus 100g
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

656,000₫

HỘP QUÀ TẾT XUÂN XANH 2

HỘP QUÀ TẾT XUÂN XANH 2

 • Vang Vin de Roselle (Mác xanh) 750ml
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Mứt Hibicus 150g
 • Xoài cay sấy dẻo 150g
 • Ổi sấy dẻo 150g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

588,000₫

HỘP QUÀ TẾT XUÂN XANH 1

HỘP QUÀ TẾT XUÂN XANH 1

 • Vang Vin de Roselle (Red label) 750ml
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Bánh quy Hibicus 168g
 • Ổi sấy dẻo 150g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

448,000₫

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 4

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 4

 • Rượu vang Roselle Hill 750ml
 • Trà ô long xanh 72g
 • Mứt Hibicus 250g 
 • Hạnh nhân mật ong 100g
 • Dâu tây dẻo 100g
 • Xoài sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

1,136,000₫

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 3

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 3

 • Rượu vang Roselle Hill 750ml
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Mứt Hibicus 250g 
 • Ca cao 80g
 • Dây tây sấy dẻo 
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

992,000₫

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 2

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 2

 • Rượu vang Roselle Hill 750ml
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Mứt Hibicus 150g 
 • Ca cao 80g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Bánh quy Hibicus 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

875,000₫

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 1

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 1

 • Vang Vin de Roselle (Mác xanh) 750ml
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Mứt vuông 100g 
 • Bột ca cao cao cấp 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo
 • Bánh quy hibicus 168g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

825,000₫

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 4

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 4

 • Vang Vin de Roselle (Mác xanh) 750ml
 • Trà Ô long 72g
 • Dâu sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

768,000₫

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 3

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 3

 • Vang Vin de Roselle (Mác xanh) 750ml
 • Hồng trà Hibicus 20g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

539,000₫

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 2

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 1

 • Dâu tây sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Mứt Hibicus 100g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

600,000₫

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 1

HỘP QUÀ TẾT ĐOÀN VIÊN 1

 • Dâu tây sấy dẻo 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Hồng trà Hibicus 20g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

499,000₫

HỘP QUÀ TẾT HỒNG HOA 3

HỘP QUÀ TẾT HỒNG HOA 3

 • Rượu vang chát Roselle 750ml
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Mứt Hibicus 150g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Bánh Quy Hibicus 100g
 • Bột ca cao 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

756,000₫

HỘP QUÀ TẾT HỒNG HOA 2

HỘP QUÀ TẾT HỒNG HOA 2

 • Rượu vang chát Roselle 750ml
 • Muối Ô Mai Hibicus 130g
 • Xoài sấy dẻo 100g
 • Mứt Hibicus 150g
 • Ổi sấy dẻo 150g
 • Bánh Quy Hibicus 100g
 • Cam sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

724,000₫

HỘP QUÀ TẾT HỒNG HOA 1

HỘP QUÀ TẾT HỒNG HOA 1

 • Rượu vang bán chát 750ml
 • Muối Ô Mai Hibicus 130g
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Mứt Hibicus 150g
 • Bánh Quy Hibicus 100g
 • Ca cao 80g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

589,000₫

HỘP QUÀ TẾT MÙA XUÂN 3

HỘP QUÀ TẾT MÙA XUÂN 3

 • Vang Vin de (Red Label)
 • Muối Ô Mai Hibicus 130g
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Mứt Hibicus 150g
 • Bánh Quy Hibicus 168g
 • Bột ca cao 80g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

488,000₫

HỘP QUÀ TẾT MÙA XUÂN 2

HỘP QUÀ TẾT MÙA XUÂN 2

 • Rượu Roselle 750ml 
 • Muối Ô Mai Hibicus 130g
 • Ổi sấy dẻo 100g
 • Mứt Hibicus 100g
 • Bánh Quy Hibicus 168g
 • Xoài cay sấy dẻo 100g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

464,000₫

HỘP QUÀ TẾT MÙA XUÂN 1

HỘP QUÀ TẾT MÙA XUÂN 1 

 • Rượu Roselle 750ml 
 • Muối Ô Mai Hibicus 130g
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Mứt Hibicus 80g
 • Bánh Quy Hibicus 168g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

366,000₫

HỘP QUÀ TẾT BÌNH AN 2

HỘP QUÀ TẾT BÌNH AN 2 

 • Rượu Roselle 750ml 
 • Hồng trà Hibicus 30g
 • Mứt Hibicus 150g
 • Bánh Quy Hibicus 168g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp

328,000₫

HỘP QUÀ TẾT BÌNH AN 1

HỘP QUÀ TẾT BÌNH AN 1

 • Rượu Roselle 750ml 
 • Mứt Hibicus 200g
 • Bánh Quy Hibicus 168g
 • Hộp quà cao cấp
 • Túi quà cao cấp


298,000₫